top of page

1980

De kaap van 1500 deelneemsters wordt in 1980 gerond. De grote opkomst is te danken aan de inzet van de stad Brugge. Vanuit de sportdienst werd toen meer aandacht gevestigd op atletiek.


Veel deelneemsters van de Interscholencross waren verbonden aan een atletiekclub wat ervoor zorgde dat het niveau aanzienlijk omhoog ging.


Woensdag 8 oktober meisjes

Woensdag 15 oktober jongens


Artikel waarbij de grote opkomst ook door de Brugse pers werd opgemerkt.

74 weergaven
bottom of page