top of page

1998

De eerste wedstrijd waar het basisonderwijs en secundair onderwijs samen liepen. Wegens de tanende deelnamecijfers de voorgaande jaren werd beslist om alles op één namiddag te organiseren. Er waren 365 jongens en 189 meisjes die deelnamen aan de Interscholencross in de Koude Keuken. De resultaten van deze cross telden nog niet mee voor de deelname aan het Brugs Loopcriterium. Later werd de interscholencross er wel in opgenomen.


Er werd ook gekozen om de cross één week vroeger te organiseren om meer kans te hebben op goed weer.


Woensdag 23 september

basis en secundair onderwijs


Medaille

Artikel Brugs Handelsblad.

17 weergaven
bottom of page